Agalakcie

Význam: neschopnost mléčné žlázy vylučovat mateřské mléko

Další cizí slova

Bantamka

malé okrasné plemeno slepic pocházející z Japonska

Zoomorfosa

živočichem vyvolaný novotvar na rostlině

Migrace

přemisťování, stěhování, přecházení, změna místa pobytu

Italianistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou italského národa

Diskurz

rozmluva, rozhovor

Katabolizmus

fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin