Agapa

Význam: láska; v křesťanství Boží láska k lidem

Další cizí slova

Algezie

vnímání bolesti

Autorizovat

udělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním

Termoluminiscence

tepelně buzená luminiscence

Šíf

loď

Precióznost

preciozita

Koronální

související s korónou