Agapa

Význam: láska; v křesťanství Boží láska k lidem

Další cizí slova

Fjeld

rozsáhlá náhorní plošina ve Skandinávii

Koketa

žena nápadně se snažící získat pozornost a zájem mužů

Adekvátnost

přiměřenost, shoda

Chanel [šanel]

dámský oděvní styl typický jednoduchostí a elegancí

Gaskonáda

chlubivá, chvastounská řeč, chvastounství

Pedotrop

Učitel, který učí proto, že chce vést žáky, učit je novým poznatkům. Dělá vše kvůli nim. Opakem je logotrop, který vše dělá kvůli obsahu (látce), ne objektu (žákovi) výuky.