Agapé

Význam: láska; v křesťanství Boží láska k lidem

Další cizí slova

Mizogynie

chorobná nenávist k ženám

Panahikanizmus

hnutí usilující o jednotu, nezávislost a osobitost Afriky

Holofrastický

jaz. mající platnost celé věty

Erdelteriér

drsnosrsté plemeno služebního psa

Empirizmus

názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání

Xylen

meziprodukt výroby barviv, výbušnin