Ageusie

Význam: ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty

Další cizí slova

Cytotoxický

rozrušující, otravující buňky

Dispečer

pracovník dispečinku

Shop [šop]

obchod

Cash flow

příliv peněz, tok peněz

Komercialismus

obchodní duch, metody, zvyklosti; obchodní výraz

Byzantologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Byzance