Ageusie

Význam: ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty

Další cizí slova

Telegnosa-

schopnost některých osob poznávat předměty nebo události na dálku

Estrogeny

skupina ženských (samičích) pohlavních hormonů

Kondensace

zhušťování; srážení, zkapalňování par

Guvernantka

domácí vychovatelka nebo učitelka

Komitent

příkazce v komisionálním obchodě; zákazník

Geomantie

mystické věštění ze značek nakreslených na zemi