Ageusie

Význam: ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty

Další cizí slova

Desorganizace

porušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek

Exacerbace

zhoršení nebo nové vzplanutí nemoci

Signora [siňora]

paní, vdaná žena

Transduktor

elektromagnetické zařízení používané jako regulátor nebo elektromagnetický zesilovač

Abraze

plošné broušení, obrušování; výškrab, kyretáž

Fasciola

druh parazitického červa, motolice