Reversní

Význam: vratný; rubový

Další cizí slova

Kopiosní

hojný, častý

Svědek Jehovův

Označení člena v ČR registrované církve Náboženská společnost svědkové Jehovovi

Japonerie

výtvarné dílo japonského původu; exotická móda napodobení japonských motivů a uměleckých podnětů

Absurdita

protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost

Cikorka

kávová náhražka z čekanky

Monoplegie

ochrnutí jedné skupiny svalů