Agnosie

Význam: 1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání; 2. neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu

Další cizí slova

Hagiolatrie

uctívání světců

Armenistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arménského národa armovací, výztužný

Sentimentalismus-

1. přílišná citlivost, přecitlivělost, sentimentálnost; 2. umělecký směr v literatuře přelom u 18. a 19. století

Zootropní

parazitující na živočišných buňkách, zoopatogenní

Sen

poslední a stále existující archaická universální řeč lidstva; analytická psychologie rozlišuje mezi běžným jednoduchým snem a archetypovým neboli velkým snem

Existenciální

bytostné, týkající se podstatných struktur života