Agnosie

Význam: 1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání; 2. neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu

Další cizí slova

Bandáž

obvaz, zpevnění, obvazování

Intrapsychický

vnitřní, skrytě duševní

Veterinární

zvěrolékařský

Elegie

žalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu

Anhidróza

snížené vylučování potu

Animizmus

víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky