Akademismus

Význam: strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Další cizí slova

Primitivní

jsoucí na počátečním, prvotním stupni společenského vývoje nebo na nízké úrovni, nekultivovaný, zaostalý; jednoduchý, triviální, prostý, neumělý

Protežovat

upřednostňovat, vlivně podporovat

Refinancování

poskytování úvěrů centrální bankou bankám komerčním

Rondeau [rondó]

básnický útvar o 2 nebo 3 slokách se závazným opakováním prvního verše na konci poslední sloky

In termino [in terminó]

v určité době

Desorganizace

porušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek