Akademismus

Význam: strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Další cizí slova

Becquerel [bekerel]

fyzikální jednotka pro aktivitu zářiče

Riyal [rijál]

měnová jednotka Kataru a Saúdské Arábie

Hexagon

šestiúhelník

Derealisace

chorobné odvrácení od skutečnosti, chorobný pocit neskutečnosti

Skulptura

výtvor sochaře, socha

Patofyziologie

nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci