Agnoskace

Význam: zjišťování totožnosti, identifikace

Další cizí slova

Permafrost

trvale zmrzlá půda, pergelisol

Existence

bytí, trvání; živobytí, životní postavení

Demofobie

chorobný strach z lidí

Agama

pestře zbarvený plaz z řádu ještěrů

Universiáda

sportovní hry vysokoškoláků

Fotoelektrický

související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky