Agnoskace

Význam: zjišťování totožnosti, identifikace

Další cizí slova

Valeur [valér]

1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění

Aktinoterepie

léčebné ozařování

Moka

silná černá káva, zpravidla filtrovaná

Absolutizace

nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování

Dysfázie

porucha schopnosti mluvit

Varia

různé věci, různorodá směs