Tyratron

Význam: plynová trioda

Další cizí slova

Senescence

stárnutí rostlin

Driblink

ve sportovních hrách způsob vedení míče nebo touše

Malapropismus

nesprávné užívání cizích slov ve významu slov zvukově podobných

Tolerance

1. snášenlivost, schopnost přijímat, schopnost vzdorovat účinkům; 2. povolená odchylka od normy

Reference

1. doporučení, dobrozdání, posudek; 2. vztah jazykové jednotky k referentu

Aukuba

odolný, trvalý keř s obv. bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina