Agreement [egríment]

Význam: dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem

Další cizí slova

Trasa

vytyčená komunikace, spojení výchozího a cílového místa, cesta, trať, dráha

Dilatační

související s dilatací

Drezírovat

podrobovat drezuře, cvičením týrat

Top secret [top sikrit]

přísně tajné

Diabetes insipidus

úplavice močová, žíznivka; choroba z nedostatku antidiuretického hormonu

Depreciace

znehodnocení, snížení hodnoty