Agreement [egríment]

Význam: dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem

Další cizí slova

Kreol

původně potomek evropských přistěhovalců v Jižní a Střední Americe, v karibské oblasti a Brazílii i potomek černošských otroků; označení získalo hanlivý význam

Separace

oddělování, odlučování, izolace, oddělená místnost, cela

Morous

zasmušilý, zachmuřený člověk, mrzout

Klandr

zábradlí; klacek, hůl

Aspirovat

dělat si nárok, ucházet se o něco

Perichondrium

vazivová blána na chrupavce, ochrustavice