Agregace

Význam: spojování, seskupování, shlukování

Další cizí slova

Exteriorisace

1. projevení, ztělesnění, ztvárnění; 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já

Zoopatologie

nauka o chorobách zvířat

Teletex

přenos textu z paměti do paměti příslušného zařízení po telekomunikační síti

Geocentrizmus

názor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru

Synekologie

obor studující vztahy rostlinných společenstev k okolí

Metazoa

mnohobuněčné živočišné organizmy