Krenelování

Význam: zdobení budov pevnostními motivy

Další cizí slova

Aprehense

1. okamžik postřehnutí, začátek smyslového vjemu; pochopení; 2. podrážděnost, namyšlenost, urážlivost; 3. uchopení se držby věci

Extruze

výron magmatu na zemský povrch; vytlačování

Tabakosa

onemocnění způsobené zaprášením plic tabákovým prachem

Flauta

1. flétna; 2. úplné bezvětří (v jachtingu); 3. obchodní plachetní loď nizozemského původu se třemi stěžni

Metalisovaný

pokovovaný

Karpo-

první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. Pohlavní