Agrément [agreman]

Význam: dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem

Další cizí slova

Mafioso [mafiózo]

člen mafie, mafián

Juventologie

věda o mládeži jako sociální a psychologické kategorii

Módní

podle módy; v oblibě bez ohledu na kvalitu

Formální

vyhovující požadavkům, předpisům; zdůrazňující formu

Monografie

rozsáhlá odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu

Devizový

vztahující se k devize