Agrément [agreman]

Význam: dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem

Další cizí slova

Konzilium

poradní sbor; odborná porada lékařů

Propedeutický

přípravný; doplňkový

Reaktor

1. zařízení na provádění chemických reakcí; 2. jaderný r. zařízení umožňující využít řízenou řetězovou štěpnou reakci

Trylek

druh hudební melodické ozdoby spočívající v rychlém opakování tónu a svrchní sekundy

Farizejství

pokrytectví, dvoutvářnost

Nozografie

nauka o zeměpisném rozšíření nemoci