Agro-

Význam: první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda

Další cizí slova

Porta

1. brána, dveře, terénní průchod; 2. obruba, lemovka, prýmek; 3. mocenský orgán v turecké říši; 4. setkání, přehlídka skupin country music

Komponent

díl, součást, složka

Klimetizace

úprava vzduchu v uzavřených prostorách

Konvoj

ochranný ozbrojený doprovod; dlouhá řada, skupina dopravních prostředků

Hydremie

normální množství vody v krevní plazmě

Termokauter

lékařský přístroj k vypalování např. bradavic