Agrypnie

Význam: nespavost, potíže s usínáním

Další cizí slova

Perkuse

1. úder, náraz; 2. bicí nástroje; 3. lékařský poklep

Facilitace

usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity

Redukční

omezující, zmenšující, oslabující, reduktivní

Mogul

titul muslimských panovníků v Indii od 16. do 19. století

Isp

Internet Service Provider - poskytovatel internetového připojení

Ševingování

dokončovací obrábění ozubení