Agrypnie

Význam: nespavost, potíže s usínáním

Další cizí slova

Skandovat

rytmicky mluvit, pronášet

Christianizace

pokřesťanštění, kristianizace

Polyopie

dvojité vidění

Teodicea

zdůvodnění, ospravedlňování boží existence

Monoglot

člověk používající pouze mateřský jazyk

Singl

jeden jediný, jednotlivý, jednoduchý; hra jednotlivců; svobodný, bez partnera