Agrypnie

Význam: nespavost, potíže s usínáním

Další cizí slova

Pozoun

žesťový nátrubkový hudební nástroj, trombon

Krypt-

první část složených slov mající význam skrytý, tajný

Farnost

nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem

Maturita

maturitní zkouška, závěrečná zkouška na střední škole

Rusismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z ruštiny nebo podle ruštiny v něm vytvořený,

Tritium

radioaktivní izotop vodíku s atomovým číslem 3