Ahinsá

Význam: neubližování živým, princip východních náboženství

Další cizí slova

Disonance

nesoulad, neshoda; nesouzvuk, nelibozvučné znění

Rastaman

dnes přenesneně člověk vyznávající určitý životní styl, často mívá dredy nebo rasta copánky, původně sekta rastafariánů na Jamajce

Myokardóza

nezánětlivé onemocnění srdečního svalu

Rekodifikace

změna kodexu, právní úpravy, zákona; přijetí nového předpisu, normy

Pandemonium

souhrn zlých duchů, démonů; sídlo démonů; vláda démonů

Ionisační [jonyzační]

související s ionizací