Ahistorizmus

Význam: podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

Další cizí slova

Rektascenze

jedna z rovníkových souřadnic hvězdy

Delikátní

1. jemný, lahodný, jemnocitný, taktní; 2. ožehavý, choulostivý, vyžadující obezřetnost

Bonorum custos

Spravedlnost, ochránkyně dobrých

Panem et circenses

chléb a hry

Tribalizmus

kmenové povědomí, povědomí příslušnosti ke kmeni

Kombinát

spojení různých vzájemně se doplňujících výrobních závodů v jeden podnik