Ahistorizmus

Význam: podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

Další cizí slova

Aplasie

vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části, ageneze

Teritorium

území, oblast, státní území, výhradní území; revír

Interpozice

postavení mezi dvěma částmi; lék. nenormální uložení nějakého orgánu mezi jiné

Transformátor

netočivý elektrický stroj k přeměně napětí střídavého elektrického proudu bez změny kmitočtu

Dispersní

1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice

Kasovní

vztahující se ke kase, peněžní, pokladní