Aikido

Význam: druh japonského bojového umění

Další cizí slova

PCB

polychlorované bifenyly

Prekluse

zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené (prekluzivní) lhůtě

Monilióza

choroba ovocných stromů

Antropogenní

vznikající činností člověka

Prozaik

autor píšící prózu

Renomé

dobré jméno, dobrá pověst, věhlas