Airbus [érbas]

Význam: velkokapacitní dopravní letadlo

Další cizí slova

Slangizmus

slangový výraz

Komenzalizmus

soužití dvou nebo více druhů organizmů

Chinovník

tropický strom, v jehož kůře je obsažen chinin

Symbolismus

1. užívání symbolů, symboliky významů, symbolika, symbolizování; 2. umělecký směr konce 19. století

Defenestrace

vyhození z okna

Heroismus

hrdinství, bohatýrství