Airbus [érbas]

Význam: velkokapacitní dopravní letadlo

Další cizí slova

Hula-hup

módní tanec 60. let 20. století s vířivým pohybem boků, popřípadě s obručí kolem nich

Prerogativ

výsada, výhradní právo, přednost

Ozonisace

1. přeměna kyslíku na ozon; 2. působení ozonem na nějakou látku, dezinfekce vody ozonem

Antagonizmus

rozpornost, protikladnost, protichůdnost

Ekotyp

skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám

Voice-mail [vujsmejl]

hlasová pošta