Ajatin

Význam: dezinfekční prostředek,tinktura

Další cizí slova

Gynacaea

před vznikem cechů existovaly na župních hradech (později i při sídlech feudálů) oděvnické řemeslné dílny - tzv. gynacaea

Funus

pohřeb

Grafiosa

choroba jilmů způsobená parazitickou houbou

Vinš

blahopřání

Endo

první část složených slov mající význam vnitřní, uvnitř

Planetárium

zařízení k znázornění pohybů kosmických těles; budova, v níž je umístěno