Ajnclík

Význam: malá místnost pro jednu osobu

Další cizí slova

Hypersenzitivita

Přecitlivělost zvláště na mezilidské vztahy. Snadná zranitelnost citů.

Monolog

ucelená promluva jediného mluvčího; samomluva

Orgasmus

sexuální vyvrcholení, vrchol pohlavního vzrušení

Subsumpce

podřazení pojmu zvláštního pojmu obecnějšímu

Eu-

předpona mající význam dobře, libě, blaze

Hamaka

visuté lůžko, houpací síť