Akademie

Význam: 1. starořecká filozofická škola;2. název vysoké školy; 3. vrcholná vědecká instituce; 4. typ vzdělávací instituce; 5. slavnost s programem uměleckého rázu

Další cizí slova

Malpa

jihoamerická opice střední velikosti

Kuriosita

neobvyklá věc, zvláštnost

Quasi- [kvazi-]

první část složených slov mající význam jakoby, připomínající, zdánlivý

Štrekou

šikmo, napříč

Kefelea

bolest hlavy, cefalalgie

Aktor

metodologie UML, činitele stojící mimo modelovaný systém