Akarinosa

Význam: kožní nemoc působená roztoči (např. svrab); kadeřavost révy vinné

Další cizí slova

Breton

dehtové barvivo používané v potravinářství

Monokrystel

krystal, jehož celý objem je shodně periodicky uspořádán

Reterát

záchod

Hypnologie

nauka o spánku a hypnóze

Paremie

přísloví, pořekadlo, průpovídka

Tyndalace-

přerušované zahřívání tekutin s cílem zničit spory mikroorganizmů