Akarinóza

Význam: kožní nemoc působená roztoči (např. svrab); kadeřavost révy vinné

Další cizí slova

Rolovat

1. svinovat; 2. posunovat po displeji objekt (text, obrázek), který je větší než plocha displeje; 3. pojíždět letadlem po letištní ploše

Rozeola

plošná kožní vyrážka jasně červené barvy

Schizma

rozštěpení, rozkol

Extenzita

rozlehlost, rozpětí

Invalidita

nemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost

Fracht

nájem lodního prostoru; smlouva o tomto nájmu