Akatelektický

Význam: neúplný

Další cizí slova

Kreditní

úvěrový

Atletický

silný, mužný

Apostrofa

oslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci

Akvaterárium

terárium pro chov obojživelníků a některých plazů

Batometr

přístroj k odběru vzorků vody

Kanonisovat

svatořečit