Cynismus

Význam: pohrdání morálkou, odmítání morálních postojů

Další cizí slova

Krupiér

zástupce bankéře, který vede sázkovou hru u hracího stolu

Primabalerína

v baletu první tanečnice

Akvarel

malba vodovými barvami

Inkubace

1. období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky; 2. nevědomé dozrávání nápadu, myšlenky, řešení

Ovogenese

vývoj vajíčka ve vaječníku živočichů, oogeneze

Rekuperátor

zařízení k ohřívání plynů horkými spalinami