Akce

Význam: čin, zásah, jednání

Další cizí slova

Komercializmus

obchodní duch, metody, zvyklosti; obchodní výraz

Junonský

ztepilý, vznešený, hrdý

Dramatizovat

1. provádět dramatizaci; 2. činit dramatickým; 3. přeceňovat závažnost situace

Absint

hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)

Hausarest

domácí vězení

Operativní

pohotový, iniciativní, pružně fungující