Akcese

Význam: přistoupení (ke členství), připojení (území)

Další cizí slova

Antigenní

vyvolávající v organizmu tvorbu protilátek

Deka-

první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný

Epicykloida

jedna z kotálnic

Chasuble [šazíbl]

dlouhá vesta bez rukávů

Grafo-

první část složených slov mající význam písmo, psaní

Mineralizace

přeměna mrtvé organické hmoty na anorganické látky, doprovázená uvolňováním oxidu uhličitého