Akcese

Význam: přistoupení (ke členství), připojení (území)

Další cizí slova

Meteorismus

nadýmání, tvoření plynů ve střevech

Amfion

obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj

Decentralisace

rozložení od středu; přesun funkcí a kompetencí na nižší orgány nebo na menší organizační jednotky

Invar

slitina železa a niklu vyznačující se nízkou teplotní roztažností

Kinetismus

umělecký směr vnášející do tradičních výrazových prostředků dominantní prvek pohybu

Geriatrie

součást gerontologie zabývající se chorobami ve stáří