Osteoidní

Význam: podobající se kosti, tvořící základní kostní tkáň před kalcifikací

Další cizí slova

Monochromatický

jednobarevný, monochromní; fyz. mající jen jednu vlnovou délku

Kontraktace

sjednávání a uzavírání smluv

Spiritismus

duchařství, duchařina; víra v duchy, duše zemřelých a možnost komunikace s nimi

Trilobit

vymřelý prvohorní mořský členovec s krunýřem rozděleným na tři části

Ahistorismus

podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

Moto

heslo, průpověď; krátká, výstižná charakteristika