Akcesorie

Význam: nerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině,neovlivňující její klasifikaci

Další cizí slova

Administrátor

správce; zatímní správce farnosti

Clown [klaun]

komická figura cirkusového, varietního nebo kabaretního představení, šašek, kašpar

Extramatrimoniální

mimomanželský, nemanželský

Demokrat

stoupenec demokracie; ten, kdo dodržuje její principy

Myxomatosa

vznik mnohočetných nádorů z hlenové tkáně; virové onemocnění králíků

Akcent

důraz; přízvuk