Akční

Význam: provádějící akci; výkonný, činný; založený na akci, dějovosti (scéna, film)

Další cizí slova

Renegát

odpadlík, přeběhlík, odrodilec

Kausativum

přechodné sloveso účinné, kauzativní sloveso

Žúžú

1. měkké želatinové bonbony v podobě kostiček; 2. ozdobný přívěsek

Refrigerace

zchlazování, zchlazení

Profil

pohled ze strany; obrys; celkový obraz, charakter člověka

Makroergický

energeticky bohatý