Akineta

Význam: nedělící se buňka

Další cizí slova

Tax-free [tax frí]

nepodléhající dani, osvobozený od daně

Indiskrece

nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost

Rafinace

čištění, odstraňování nežádoucích příměsí a nečistot

Entrefilet [antrfile]

krátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv

Polstrovaný

polštářovaný, čalouněný