Akinézie

Význam: nehybnost, ochrnutí;neschopnost pohybovat údy

Další cizí slova

Makula

chorobná skvrna

Monobrechie

vrozená jednorukost

Homogenni

stejnorodý

Donau

nejstarší chladné období alpského zalednění, danub

Drén

1. gumová, skleněná nebo plastiková trubička, rourka, proužek gázy, látky k odvádění tekutin nebo sekretů z ran a tělesných dutin; 2. odvodňovací kanál, trativod

Incizura

řez, mezera, zářez, rýha