Akmé

Význam: vyvrcholení nějakého děje, procesu

Další cizí slova

Bizam

kožešina z ondatry

Angio-

první část složených slov mající význam céva, cévní systém

Regenerační

obrozující, uvádějící do původního (žádoucího) stavu, obnovovací, znovutvořící, regenerativní

Citadela

samostatná městská pevnost

Historiografie

dějepisectví