Akné

Význam: trudovina

Další cizí slova

Game [gem i gejm]

hra; část tenisového zápasu

Parenthese

vsuvka

Arak

pálenka, kořalka

Kimenokata

forma džuda, nácvik sebeobranných prvků

Fungovat

1. být v činnosti, pracovat; 2. mít, vykonávat funkci

Depistáž

vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách