Goniometrie

Význam: 1. nauka o goniometrických a cyklometrických funkcích, trigonometrie; 2. měření úhlů goniometrem

Další cizí slova

Soundtrack [saundtrek]

zvukový záznam, zvuková stopa; gramofonová deska s originálním zvukovým záznamem filmu

Nimbus

svatozář, gloriola, aureola; proslulost; již nepoužívané označení pro dešťová nebo sněhová oblaka

Ekotysiologie

obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy

Panzootie

rychle se šířící nákaza postihující zvířata na velkém území

Baobab

mohutný košatý africký strom

Etui

pouzdro, schránka