Akrostich

Význam: báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci

Další cizí slova

Radioekologie

vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí

Ink-jet [inkdžet]

inkoustová tiskárna

Abraxas

gnostické označení božstva; magické slovo s číselnou hodnotou 365

Izochorický

probíhající při stálém objemu

Defoliace

odlistění

Pasterisace

konzervování kapalin ohřátím na určitou teplotu