Akrotomie

Význam: štěpení vrcholu listu

Další cizí slova

Tyndalizace

přerušované zahřívání tekutin s cílem zničit spory mikroorganizmů

Mendelizmus

učení o základech dědičnosti

Obsignace

1. soudní zapečetění; 2. potvrzení, souhlas, zvolení

Sgrafito

výzdoba stěny provedená škrábáním ve vlhké omítce až na spodní vrstvu jiné barvy

Fotogrammetrie

obor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování

Imaginismus

anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století