Aksamit

Význam: hedvábný samet

Další cizí slova

Exaltace

nadšení, přepjatost, citové vzrušení

Sociografický

společnost popisující

Dorsoventrální

probíhající, směřující od zad, hřbetu k břichu

Slovakizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze slovenštiny nebo podle slovenštiny v něm vytvořený

Inefektní

neúčinný, bezvýsledný; léčebně nepůsobivý, neúspěšný