Aktinometrie

Význam: nauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země

Další cizí slova

Borgis

písmo o velikosti 9 bodů

Topocentrický

vztahující se k pozorovacímu místu

Ceremoniel

ceremoniál

Myrta

hustě větvený, vždy zelený keř

Rozkolník

člen některé ze sekt vzniklých odštěpením od pravoslavné církve

Tyglík

laboratorní kelímek na tavení kovů, na vaření a zahřívání hustých nebo tekutých látek