Adefagie

Význam: chorobná žravost

Další cizí slova

Outsider [autsajdr]

nevýznamný, nerozhodující subjekt; člověk vyřazený ze společnosti; někdo, s kým se nepočítá

Mulda

terénní prohlubeň, strouha

Otiatrie

ušní lékařství, otologie

Kartuš

ozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)

Surting [sérfing]

1. jízda, např. na prkně na vlnách mořského příboje, surfování; 2. vyhledávání informací v komunikační síti

Filcka

1. druh vši; 2. lehká žena, poběhlice, nevěstka