Adefagie

Význam: chorobná žravost

Další cizí slova

Diapositiv

pozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce

Saprobiont

organizmus žijící ve znečištěné vodě

Skandalisovat

veřejně ostouzet; pohoršovat

Makao

karetní hazardní hra

Pompésní

okázalý, přehnaný, nádherný

Autodrom

1. zkušební a závodní dráha pro motorová vozidla, tvořící uzavřený okruh; 2. zábavní atrakce, dvousedadlová autíčka uváděná do pohybu elektricky