Aktualisace

Význam: přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění

Další cizí slova

Dysbulie

chorobná nerozhodnost, abulie

Dificilita

relativně drobná a reverzibilní závada v chování nebo prožívání

Karavana

skupina cestující společně pouští nebo řídce osídlenou oblastí; dlouhá řada lidí, zvířat, dopravních prostředků

Hemofilie

dědičná chorobná krvácivost

Psychotronika

obor zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (proutkařstvím, telepatii, jasnovidností); metapsychologie, parapsychologie

Flyš

horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců