Aktualizace

Význam: přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění

Další cizí slova

Stereoprojekce

prostorové promítání

Metafáze

druhé stadium dělení buněčného jádra

Peán

cévní svorka

Parazitismus

cizopasnictví; příživnictví

Akurátní

přesný, pečlivý, dodržující a vyžadující přesnost

Antropogeneze

proces vzniku a vývoje člověka