Akumulátor

Význam: zařízení, které umožňuje hromadění energie a její následné využití

Další cizí slova

Komonalita

stejnost, shoda

Symbolistní

užívající náznaková vyjádření, odkazující na hlubší souvislosti; založený na symbolizmu

Okulár

spojná optická soustava k pozorování skutečného obrazu vytvořeného objektivem

Kolineace

druh geometrického zobrazování

Disharmonie

nesoulad; souzvuk, který neladí

Faktura

doklad o koupi a prodeji