Akva-

Význam: první část složených slov mající význam voda, vodní

Další cizí slova

Protetika

nauka o náhradách ztracené nebo nevyvinuté části těla včetně její funkce

Penát

římský domácí ochranný bůžek

Pandemonium

souhrn zlých duchů, démonů; sídlo démonů; vláda démonů

Kvarta

čtvrtá třída osmiletých středních škol; hud. čtvrtý stupeň diatonické stupnice; interval, v němž tento stupeň tvoří vyšší tón

Kontrasignace

spolupodpis jako předpoklad závaznosti nebo platnosti úřední listiny

Paranomie

rozpor v zákonech; protizákonnost