Akvabela

Význam: plavkyně provozující synchronizované plavání

Další cizí slova

Makrofotografie

fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm

Brokolice

košťálová zelenina podobná květáku, prokolice

Cerkosporiosa

choroba rostlin způsobená houbou skvrnatičkou

Etiketa

1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování; 2. viněta, nálepka, značka

Arch

1. list papíru různé velikosti; 2. otisk tiskové formy poštovních cenin

Postpozice

kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo