Algor

Význam: chlad; a. mortis chladnutí mrtvého těla

Další cizí slova

Panamerikanismus

hnutí zdůrazňující geografickou, ekonomickou a kulturní sounáležitost všech obyvatel Ameriky

Okazionalismus

názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného

Monastýr

klášter pravoslavné církve

Katharse

vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce

Exosféra

nejvyšší vrstva zemské atmosféry začínající ve výškách nad 600-1000 km

Alpinismus

forma vysokohorské turistiky, horolezectví