Altun

Význam: zlatá mince osmanských sultánů

Další cizí slova

Double [dabl]

čtyřhra; družstvo dvou hráčů, posádka dvou na kajaku nebo kánoi

Ekvivalence

rovnocennost, stejná platnost; vzájemné vyplývání dvou logických výroků ze sebe sama

Kupon

druh cenného papíru; ústřižek; vzorek látky

Partus

porod

Aprosexie

neschopnost soustředit myšlenky

Historicismus

přeceňování významu dějin, historizmus