Amplifikace

Význam: zvětšení, zesílení, rozšíření,rozmnožení

Další cizí slova

Otoskopie

vyšetření zevního a středního ucha zrakem pomocí zrcátka

Kvazipeníze

termínové vklady a depozita v bankách

Arteritida

zánět tepny

Frikandó

přírodní telecí řízek

Hemiparasit

poloparazit

Tremolo

silnější kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře; rejstřík varhan nebo harmonia