Anatomický

Význam: týkající se anatomie; tvarem vyhovující stavbě lidského těla

Další cizí slova

Zoonóza

nemoc zvířat přenosná přirozenou cestou na člověka

Illit

bílý nebo nažloutlý šupinatý jílovitý nerost

Komposice

skládání, komponování; skladba; nauka o skladbě hudebních děl; delší školní písemná práce

Orangutan

rezavý lidoop žijící na Borneu a Sumatře

Falometrie

měření fyziologických reakcí penisu (objem, obvod, teplota aj.). Užívá se k diagnostice sexuální orientace, parafilií nebo sexuálních dysfunkcí. Systematicky začal používat český sexuolog Kurt Freund začátkem 50. let dvacátého století.

Hydro-

první část složených slov mající význam voda, vodní